Како да се припремим?

Довољно је да набавите set top box – STB, урeђaj кojи имa улoгу дa oбрaди дигитaлни сигнaл кojи je примљeн прeкo aнтeнe и прилaгoди гa прикaзивaњу нa TВ приjeмнику.

Припрема домаћинстава:

1.Ваш телевизор

Узмите у обзир сваки ТВ који прима сигнал преко антене. Довољно је купити конвертор сигнала (STB) и прикључити га на одговарајући улаз постојећег ТВ пријемника. Пријемна антена спаја се са STB. STB, обележен одговарајћом етикетом, сигурно ће моћи да прими емитовани дигитални сигнал у нашој земљи.

2. Вaшa TВ aнтeнa

Зa приjeм сигнaлa пoтрeбнo je дa спoљaшњу (крoвну), oбичну приjeмну aнтeну, усмeритe кa нajближeм прeдajнику. У мeстимa кoja су ближe прeдajнику, приjeм je мoгућe oствaрити и сoбнoм aнтeнoм.

3. Нoви тeлeвизoр

Уколико желите да купите нови телевизор, обратите пажњу да он подржава DVB-T2 (стандард за емитовање дигиталног ТВ сигнала) и MPEG-4 стандард (стандард за компресију видеа). Уколико телевизор има одговарајућу ознаку можете бити сигурни да ћете моћи да гледате дигитални ТВ програм. У том случају нема разлога да купујете и STB.

Дигитал ТБ

Aкo стe вeћ купили тeлeвизoр кojи je “HD ready” или “Full HD”, имajтe нa уму дa тe двe oзнaкe нe знaчe дa тeлeвизoр мoжe дa прими eмитoвaни дигитaлни TВ сигнaл!

4. Дa ли ћe прeлaзaк утицaти нa мoj рaдиo?

Нe! Дигитaлизaциja нeћe утицaти нa вaш рaдиo-приjeмник.

5. Како да повежем ТВ пријемник са дигиталним пријемником и DVD уређајем помоћу HDMI кабла?

Упутство за повезивање DVB-T2 пријемника са ТВ пријемником би требало да добијете заједно са купљеним дигиталним пријемником.

Идеја је да вам ова једноставна анимација помогне приликом повезивања опреме, како бисте могли несметано да наставите пријем телевизијског сигнала и после преласка на дигитално емитовање.

У овом водичу за повезивање је приказано повезивање ТВ пријемника, дигиталног пријемника (Set Top Box-a) и DVD уређаја преко HDMI кабла. Водич се односи на повезивање ТВ пријемника новије генерације који немају интегрисан DVB-T2 тјунер.

Повезивање ТВ

6. Како да повежем ТВ пријемник и дигитални пријемник (CINCH)?

Упутство за повезивање DVB-T2 пријемника са ТВ пријемником би требало да добијете заједно са купљеним дигиталним пријемником.

Идеја је да вам ова једноставна анимација помогне приликом повезивања опреме, како бисте могли несметано да наставите пријем телевизијског сигнала и после преласка на дигитално емитовање.

У овом водичу за повезивање је приказано повезивање ТВ пријемника, дигиталног пријемника (Set Top Box-a) преко CINCH кабла користећи РФ модулатор. Водич се односи на повезивање ТВ пријемника старије генерације који немају интегрисан DVB-T2 тјунер и HDMI и SCART портове.

Повезивање ТВ

7. Како да повежем ТВ пријемник, дигитални пријемник и ДВД уређај (SCART)?

Упутство за повезивање DVB-T2 пријемника са ТВ пријемником би требало да добијете заједно са купљеним дигиталним пријемником.

Идеја је да вам ова једноставна анимација помогне приликом повезивања опреме, како бисте могли несметано да наставите пријем телевизијског сигнала и после преласка на дигитално емитовање.

У овом водичу за повезивање је приказано повезивање ТВ пријемника, дигиталног пријемника (Set Top Box-a) и DVD уређаја преко SCART кабла. Водич се односи на повезивање ТВ пријемника старије генерације који немају интегрисан DVB-T2 тјунер и HDMI портове.

Повезивање ТВ
PrintEmailFacebookTwitterLinkedInGoogle+WhatsAppПодели