Нови Правилник о прeлaску сa aнaлoгнoг нa дигитaлнo eмитoвaњe тeлeвизиjскoг прoгрaмa и приступ мултиплeксу

Министарство трговине, туризма и телекомуникација донело је Правилник о прeлaску сa aнaлoгнoг нa дигитaлнo eмитoвaњe тeлeвизиjскoг прoгрaмa и приступу мултиплeксу, који је објављен у Службеном гласнику РС од 18. августа 2014. године.

Правилник детаљно уређује техничке услове и динамику процеса преласка на дигитално емитовање ТВ програма. Њим се  утврђује рaспoрeд радио-фреквенцијских кaнaлa пo зoнaмa рaспoдeлe зa први, други и трeћи мултиплeкс, начин приступа мултиплексу, као и даљи развој Иницијалне мреже за тестирање емитовања дигиталног ТВ сигнала. Правилник дефинише да најмање 95% становништва у првом мултиплексу буде покривено дигиталним терестричким телевизијским сигналом, а најмање 90% становништва у другом и трећем мултиплексу.

Нови Правилник о прeлaску сa aнaлoгнoг нa дигитaлнo eмитoвaњe тeлeвизиjскoг прoгрaмa и приступ мултиплeксу

Поред тога, дефинисани су рокови за почетак симулкаста и гашење аналогних сервиса, по зонама расподеле. Симулкаст представља транзициони период тј. паралелно емитовање и аналогног и дигиталног телевизијског сигнала.  Одређено је да 1. септембра 2014. године почне симулкаст, а први аналогни предајници биће искључени 1. марта 2015. године.

У прилогу Правилника дати су Минимални технички услови за емитовање дигиталног терестричког телевизијског сигнала, чиме је прецизирано какав сигнал треба да су у могућности да приме дигитални ТВ пријемници (телевизори и сет-топ-боксови). У складу са тим условима, Министарство ће успоставити жиг гаранције „Дигитал ТВ“ који ће служити за означавање пријемника, како би грађани лакше препознали производе које могу да користе за пријем дигиталног ТВ сигнала у Републици Србији.

Државна секретарка Татјана Матић је истакла да дигитализација земаљске телевизије представља процес од великог значаја за унапређење система јавног информисања у Републици Србији, посебно у контексту нових комуникационих, информативних и интерактивних услуга које ће бити доступне грађанима. Дигитална телевизија омогућава бољи квалитет звука и слике, разноврсније садржаје и више телевизијских програма, нове могућности за двосмерну комуникацију, телевизију високе резолуције, услуге намењене особама са посебним потребама.

Држави ће дигитализација омогућити ефикасније и рационалније коришћење радио-фреквенцијског спектра. Ослобођени део спектра ће се користити за нове услуге, промоцију развоја технологије, унапређење конкуренције и више могућности за унапређење стваралаштва и очување културног идентитета.

PrintEmailFacebookTwitterLinkedInGoogle+WhatsAppПодели