Матић: Шумадија и Поморавље, Источна Србија и Златиборски крај покривени дигиталним сигналом

Државна секретарка Министарства трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић званично је пустила у рад мрежу за дигитално емитовање на планини Овчар код Чачка и том приликом истакла да је од данас искључиво дигиталним сигналом покривена Шумадија и Поморавље, Источна Србија и Златиборски крај, јер су емисионе станице у алотментима Рудник-Црни врх, Тупижница, Торник-Овчар и Дели Јован укључене у финалну дигиталну мрежу.

У западној Србији на врху планине Овчар на висини од 985 метара налази се телевизијска антена и предајник, који је срушен током НАТО бомбардовања СРЈ, а на истом месту изграђена је потпуно нова емисиона станица.

UvestiTM

„Овчар“ је прва обновљена емисиона станица после НАТО бомбардовања. Подигнут је нови стуб, висине 120 метара, а уз велике антенске системе од 12 спратова окренутих на четири стране света, модернизована је и целокупна опрема за емитовање радио и телевизијског програма.

У дигиталној мрежи од 208 емисионих станица, ово је једна од најкоплекснијих емисионих станица која садржи три предајника, по један за сваки мултиплекс и као и један резервни предајник. Техничка сала поседује опрему која омогућава непрекидно напајање електричном енергијом и самим тим и максималну енергетску поузданост.

Поред програма са националном покривеношћу емитоваће се: 12 локалних и регионалних ТВ станица у зони расподеле Дели Јован, 7 локалних и регионалних ТВ станица у зони расподеле Рудник – Црни врх Јагодина, 13 у зони расподеле Торник-Овчар и 8 у зони расподеле Тупижница.

„Ово је претпоследњи дигитални предајник на коме је укључен дигитални сигнал. Крај процеса преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијског сигнала означиће укључење дигиталног предајника у алотменту Бесна кобила, Јастребац, Копаоник, Цер-Маљен којим ће бити дигитализован југ Србије и чиме ће процес дигитализације бити окончан.“, рекла је државна секретарка.

PrintEmailFacebookTwitterLinkedInGoogle+WhatsAppПодели