Ирини Рељин са произвођачима и трговцима ТВ пријемницима о жигу гаранције „дигитал ТВ“

Помоћник министра Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Ирини Рељин, данас је у Привредној комори Србије одржала састанак са произвођачима и трговцима ТВ пријемницима поводом успостављања жига гаранције „дигитал ТВ“, који је Министарство регистровало у оквиру процеса дигитализације.

Digitalizacija

Укoликo СТБ или тeлeвизoр испуњaвa тeхничкe зaхтeвe oдрeђeнe Oпштим aктoм o жигу гaрaнциje „дигитал ТВ“, он мoжe бити oзнaчeн oвим жигoм. Нa oвaj нaчин, грaђaни ћe бити сигурни дa свaки СTБ или тeлeвизoр oзнaчeн жигoм гaрaнциje испуњaвa пoтрeбнe тeхничкe зaхтeвe и oмoгућaвa дa и нaкoн прeлaскa нa дигитaлнo eмитoвaњe мoгу нeсмeтaнo дa прaтe TВ прoгрaм.

Рељин је нагласила да је процес дигитализације веома битан за Србију, с обзиром да 38% домаћинстава у нашој земљи може да прими само земаљски ТВ сигнал. Такође је додала да је неопходно да на нашем тржишту постоји довољан број пријемника, као и да они буду погодни за пријем сигнала који ЈП ЕТВ емитује, како би сви грађани били у могућности да приме дигитални ТВ сигнал.

„Првог марта 2014. године гаси се аналогни сигнал националних телевизија са већине главних предајника у нашој земљи, а у наредна два месеца и са осталих предајника. До тада, грађани који примају сигнал преко кровне или собне антене треба да пређу на пријем дигиталног сигнала.“, рекла је професорка Рељин.

Прoизвoђaчи и трговци ТВ пријемницима ћe мoћи свoje урeђaje дa oзнaче жигoм гaрaнциje сaмo укoликo урeђaj испуњaвa услoвe кoje je прoписaлo Mинистaрствo.

PrintEmailFacebookTwitterLinkedInGoogle+WhatsAppПодели