Стефан Драгићевић

Одсек за развој информационог друштва

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Сектор за информационо друштво

Писарница: Немањина 22-26, 11000 Београд, Србија

Канцеларија: Париска 7, 11000 Београд, Србија

Веб: http://www.mtt.gov.rs

Маил: stefan.dragicevic@mtt.gov.rs